İşitme Kaybı Çeşitleri Nelerdir?

İletim Tipi İşitme Kayıplar

Dış kulak veya orta kulaktaki bulunan yapılarının bir veya birden fazlasının fonksiyonlarının bozulması ile dış ortamdan gelen seslerin iç kulağa iletiminin engellenmesi sonucu ortaya çıkan işitme kayıplarıdır. Odyolojik değerlendirmede hava yolu işitme eşiklerinde düşüş ve kemik yolu eşikleri normal görülmektedir.

Atrezik kulak kepçesi, buşon, DKY stenozu, yabancı cisimler, eksternal otit, kanserler, kulak zarı patolojileri, orta kulak patolojileri, östaki disfonksiyonu ve benzeri patolojiler iletim tipi işitme kayıplarının nedenleri olarak belirtilebilir. Seröz otitis media genellikle çocukluk çağında görülür ve bu yaş grubunda iletim tipi işitme kaybı yapan hastalıkların en sık sebebidir.

Mikst Tip İşitme Kayıpları

Bir kulakta iletim tipi ve sensörinöral tipte patolojilerin aynı anda görüldüğü işitme kayıplarıdır. Hava yolu ve kemik yolu işitme eşiklerinde düşüşler vardır. Hava yolu işitme eşiklerindeki düşüş kemik yolu işitme eşiklerindeki düşüş daha fazladır. Kronik otitis media ve otosklerozlar sonucu oluşan işitme kayıpları mikst tip işitme kayıplarına örnek verilebilir.

Sensörinöral İşitme Kayıpları

İç kulakta (sensörial) veya işitme sinirinde (nöral) meydana gelen bozukluklara bağlı ortaya çıkan işitme kayıplarıdır. Sensörinöral işitme kayıplarının %90’ı koklea kaynaklıdır. Kazanılmış veya konjenital olabilir. Sensörinöral işitmekayıpları koklear hassasiyet, frekans çözümlemede azalma ve dinamik aralıkta daralma gibi üç önemli etki ile kendini göstermektedir. Koklear merkezli işitme kayıplarında problem koklea içerisindeki oluşumlarla ilgilidir. Koklea merkezli olarak başlayan patolojilerin büyük bir kısmında nöral etkilenme meydana gelir.

Odyolojik değerlendirmede hava ve kemik yolları çakışık olmakla birlikte konuşmayı ayırt etme skorlarında işitme kaybının derecesine, odyogram tipine, hastanın yaşına, işitme kaybının süresine ve benzer etkenlere bağlı olarak düşüşler gözlenmektedir.

Meniere, labirentit, perilenf fistülleri, koklear otoskleroz, ototoksite, ani işitme kayıpları, akustik travma, tümörler, presbiakuzi, viral enfeksiyonlar vb. patolojiler Sensörinöral işitme kayıplarının en sık görülen nedenlerindendir.

administrator

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

X